Notícies i recursos

Últims articles de l’AcPpJ a revistes especialitzades

L’últim trimestre de l’any 2010 l’AcPpJ va viure un dels períodes més actius en relació a la col·laboració amb mitjans especialitzats. Us recollim en aquest article, el material sembrat.

 

Sabem que no és actual, però val la pena desprès de disposar dels articles en format electrònic, que us mostrem les últimes col·laboracions de l’associació a revistes especialitzades.

La primera és tracta de la primera entrevista a Carles Viñas, vicepresident de l’AcPpJ, per la revista Activitat Parlamentària, editada per l’anterior Direcció General de Relacions Institucionals, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

En el seu últim número, la revista tractava de manera especial, la nova Llei del llibre II del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. La publicació sempre incorpora un apartat d’articles especialitzats que tracten temes diversos sobre l’activitat parlamentària del Govern i aquest cop, a través de la periodista Lali Sandiumenge, es va abordar la Llei de Polítiques de Joventut, l’única competència exclusiva pendent de desplegament que fou aprovada el passat novembre del 2010 al Parlament de Catalunya. Carles Viñas va participar aportant l’opinió de l’associació sobre la Llei. Sota el títol Objectiu: emancipar-se, l’article analitza la prioritat de la normativa, facilitar que els joves es puguin incorporar més fàcilment al món adult.

Consulteu l’article aquí

 

Les dues següents col·laboracions fan referència a la publicació i presentació de l’Informe del Cens de Professionals en l’Àmbit de la Joventut, editat per l’AcPpJ. Aquestes dues es van realitzar a través de l’Associació Diomira a les revistes especialitzades en joventut que publiquen a nivell de l’Estat Espanyol, Entrejóvenes i a nivell nacional, Papers de Joventut.

L’AcPpJ va elaborar dos articles que resumeixen el contingut i els resultats de l’Informe que es va presentar el passat 6 d’octubre de 2010.

Article “LA PUBLICACION DEL CENSO, un gran avance para la AcPpJ” de la revista Entrejóvenes (nº 116).

Article “Cens de professionals en l’àmbit de la joventut” de la revista Papers de Joventut (nº 114).