Notícies i recursos

Trobada Internacional "Experiencias de Empleo Joven 10+10"

Del 26 al 28 de novembre es celebrarà a Mérida el “Encuentro Internacional de Experiencias de Empleo Joven 10+10” amb l’objectiu de ser un espai d’intercanvi d’experiències de coordinació i cooperació entre diversos estaments dedicats a la promoció de l’ocupació juvenil. Hi participaran diverses organitzacions socials, juvenils i tècnics d’ocupació i joventut de l’Estat, Europa i Amèrica Llatina.

La jornada consisteix en la presentació de 10 experiències que fomenten l’ocupació juvenil que es realitzen a l’Estat Espanyol des del govern estatal, els autonòmics o els locals; i 10 experiències que, pel context geopolític (àmbit euro-mediterrani), o pel context sociocultural ( àmbit llatinoamericà) siguin d’important rellevància a l’hora d’establir possibilitats de cooperació entre els participants.

Trobareu més informació en la següent web .