Notícies i recursos

Investigador/a per a l’IASPP – Fund. Ferrer Guàrdia

Denominació del lloc de treball: investigador/a per a l’IASPP (Institut d’anàlisi social i polítiques públiques)
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Data finalització recepció CV: 9 de novembre a les 14.00h
Adreça: c/ Avinyó 44, 1r. 08002 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 601 16 44
Persona de contacte: Montse Alba
Fax:  93 601 16 44
E-mail:
Referència: Investigador/a IASPP

 Tasques i Funcions:

 • Investigació social en l’àmbit de les polítiques de joventut i la participaciójuvenil
 • Recerca i tractament de dades en matèria de joventut i participació
 • Elaboració d’informes en matèria de joventut i participació
 • Suport a l’elaboració de projectes
 • Suport a les tasques pròpies de l’IASPP
 • Detecció de necessitats en l’àmbit de les polítiques de joventut

Durada i Jornada laboral: Jornada completa.  Periodicitat: 6/8 mesos –amb possibilitat d’ampliació-

Remuneració i categoria laboral: Sou brut mensual: 1694 € (pagues prorratejades)

Tipus de contracte: obra i servei

Altres: Incorporació immediata
 
Requisits:

 •  – Llicenciatura en Sociologia i/o Ciències polítiques
 • – Coneixement i experiència en l’ús de programes estadístics (SPSS
 • principalment)
 • – Català (Nivell C)
 • – Coneixement i experiència en matèria de joventut
 • – Coneixement i ús del programari Office i/o programari lliure
 • – Capacitat de treball en grup i iniciativa personal

Es valorarà:

 • – Ser membre d’una entitat vinculada al Moviment Laic i Progressista
 • – Coneixement i ús de programes d’anàlisi qualitativa
 • – Experiència en el tractament amb les institucions i associacions
 • – Interès pels temes relacionats amb les polítiques públiques