Notícies i recursos

Tècnics de joventut – Mancomunitat La Plana

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA PLANA

Joventut 8 places de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20080312O74Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs

Titulació: Sense especificar a l’anunci

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Convocatòria de tres places /Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  12/03/2008 BOPB 62 Oferta pública  
  24/06/2008 BOPB 151 Bases específiques. Convocatòria