Notícies i recursos

Tècnic/a Joventut a la Garriga

1 plaça de Tècnic mitjà de joventut

Núm. referència: 20070223O33Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  23/02/2007 DOGC 4828 Oferta pública  
  07/06/2007 DOGC 4899 Oferta pública  
  26/11/2007 BOPB 283 Bases específiques. Convocatòria. Temari