Notícies i recursos

Tècnic/a de joventut a Súria

AJUNTAMENT DE SÚRIA (BARCELONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20080919O5Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Tipus de personal: Personal laboral

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  19/09/2008 BOPB 226 Bases específiques. Convocatòria. Temari