Notícies i recursos

Tècnic Sènior en l'àmbit de la Infància i l'Adolescència

Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Departament de Projectes Socials de la Universitat Ramón Llull.
Data finalització de recepció de CV: 03 d’octubre 2007
E-mail

Funcions: (a concretar en funció de la disponibilitat)

 • Dissenyar i planificar nous projectes en l’àmbit de la infància i adolescència
 • Definir i executar un pla d’acció de l’àmbit (comercial, difusió,..)
 • Definir noves línies de treball i consolidar les actuals
 • Relacionar-se amb els diferents agents del sector (experts, entitats, administració, ..), per difondre i promocionar l’activitat de projectes i transferir els resultats d’aquesta
 • Fer funcions de consultor i de director de projectes

Durada i Jornada laboral: 1 any, amb possibilitats de continuïtat. Jornada laboral a convenir, mínim 10h setmanals

Remuneració: 22.000 euros/bruts any (per una jornada completa)

Tipus de contracte: Contracte laboral per 1 any

Requisits:

 • Llicenciatura en l’àmbit de les ciències socials
 • Experiència en l’àmbit de la infància i/o adolescència
 • Experiència en el disseny i desenvolupament de projectes (recerques, projectes pilot, informes, consultoria)
 • Orientació a resultats i als clients, capacitat de resolució, comunicativa i iniciativa
 • Bon nivell de català escrit i parlat
 • Domini paquet office i eines informàtiques de tractament d’informació
 • Coneixements d’anglès llegit, escrit i parlat