Notícies i recursos

Convocatòria per a un/a Monitor/a per a Centre Cultural (Parets V.)

Denominació del lloc de treball: Monitor de Centre Cultural Can Butjosa
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Ajuntament de Parets del Vallès
Data finaliztació de CV: 11 d’octubre
Adreça: c/ Major, 2-4 . Parets del Vallès

Cal presentar:

 • Instància degudament emplenada adreçada a l’alcalde.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum amb la corresponent acreditació documental.j
 • Les instàncies s’han de presentar en hores d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, c/ Major, 2-4 fins a l’11 d’octubre.

Altres: Indiqueu en la carta de presentació que heu conegut l’oferta mitjançant l’AcPpJ

Tasques i Funcions:

 • Tracte directe amb joves/adolescents.
 • Organització i planificació de les activitats lúdicoculturals.
 • Seguiment i coordinació d’activitats.
 • Dinamització del punt d’informació juvenil.

Requisits:

 • Experiència amb joves i adolescents.
 • Capacitat de comunicació i mediació.
 • Capacitat d’adaptació a nous projectes.
 • Coneixements d’informàtica.
 • Imprescindible català oral i escrit.
 • Característiques personals: persona dinàmica, operativa, amb iniciativa, i amb capacitat de resolució de conflictes

Procediment procés de selecció: selecció lliure.