Notícies i recursos

Tècnic de difusió de l'Agència Catalana de la Joventut

 Entitat:  Agència Catalana de la Joventut

·          Lloc de treball: Serveis centrals (Barcelona – C/ Calàbria 147).

·          Categoria laboral:   2C Tècnic de difusió ( sou brut mensual de  2.091€ amb pagues extres incloses)

·          Contractació temporal per cobertura de maternitat del 17-11-2009 fins a abril o en el supòsit de demanda de vacances i permisos fins a principis d’estiu)

 

Funcions

 

·          Edició i difusió de les publicacions de l’Observatori Català de la Joventut

o        Participació en el procés d’edició

o        Coordinació de l’enviament de les publicacions

o        Organització d’actes de presentació de les publicacions

o        Organització de l’elaboració i publicació d’articles sobre aquestes publicacions.

 

·          Planificació i gestió de la difusió de l’Observatori Català de la Joventut i del conjunt d’accions que desenvolupa

 

·          Conceptualització i manteniment del web i del butlletí electrònic

 

Perfil

 

Requisits mínims per accedir a la plaça: (aportar les certificacions corresponents)  

 

o         Formació acadèmica: Llicenciatura àmbit ciència socials (preferentment periodisme o ciències de la comunicació)

o         Experiència en el disseny, planificació, gestió i avaluació d’accions de comunicació

o         Coneixements de l’àmbit de les polítiques socials, preferentment en joventut

o         Coneixaments dels processos editorials: edicions de textos , relació amb dissenyadors i imprenta.

 

Es valorarà:

 

·          Coneixements

 

o         Estudis de màrketing social o similar

o         Coneixements de mitjans comunicació

o         Coneixements del procés editorial

o         Situació de la joventut a Catalunya, de les polítiques de joventut i món associatiu.

o       &nbs
p;
Coneixements en recerca social

o         Nivell D de català

 

·          Competències tècniques:

 

o         Redacció de textos

o         Disseny i elaboració de continguts digitals, especialment la gestió de continguts

o         Gestió del cicle del projecte

 

·          Aptituds

o         Capacitat de treball en equip

o         Capacitat d’autogestió, organització i innovació

 

Envieu el vostre C.V abans del 6 de novembre a