Notícies i recursos

Suport per a la Gestió del Treball de Camp del Cens de Professionals en Joventut (AcPpJ)

Denominació del lloc de treball: Suport per a la Gestió del Treball de Camp del Primer Cens de Professionals de les Polítiques de Joventut.
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Adreça: Calàbria 120, baixos. 08015 Barcelona
Telèfon de contacte: 934240881
Persona de contacte: Carles Viñas
E-mail:

Les persones interessades poden enviar el seu CV amb una breu carta de presentació i motivacions (2 pàgines màx.) amb la referència “CV Cens Professionals” al correu electrònic fins el 2 de desembre. Aquelles candidatures que no hagin estat contactades abans del 15 de desembre es poden donar per descartades.

Tasques i Funcions:

 • Gestió del treball de camp: Seguiment dels qüestionaris, recerca de perfils a censar,…
 • Difusió de la investigació a institucions públiques, empresarials i associacions
 • Introducció de les dades a la matriu SPPS
 • Anàlisi i redacció d’informes
 • Suport a les tasques pròpies de l’AcPpJ

Durada i Jornada laboral: fins el juny de 2008 (aprox), Horari: en funció de la disponibilitat, mínim mitja jornada laboral

Remuneració i categoria laboral: aproximadament, 900 € nets mensuals per a jornada complerta37’5 h). Sistema de pagament a acordar. Dietes i desplaçaments coberts

Requisits:

 • Llicenciatura en Ciències Socials (preferiblement Sociologia o Ciències Polítiques)
 • Recent llicenciat/da, preferiblement estudiant de màster o postgrau
 • Coneixement i/o experiència en gestió i/o execució del treball de camp de recerques socials
 • Coneixement i/o experiència en matèria de joventut
 • Català (Nivell C) – Coneixement i ús del programari Office
 • Capacitat de treball autònom i iniciativa personal
 • Imprescindible vehicle propi per desplaçar-se arreu de CatalunyaES VALORARÀ
 • Haver participat o participar actualment en el teixit associatiu juvenil
 • Coneixement i/o experiència en l’ús de programes estadístics (SPSS principalment)
 • Experiència en el tracte amb les institucions públiques, empresarials i associacions
 • Interès pels temes relacionats amb les polítiques públiques i en l’àmbit de la joventut