Notícies i recursos

#SOSjuventud: Firma la declaració en defensa de les polítiques de joventut

Diversos professionals independents, l’AcPpJ i altres associacions professionals de joventut d’arreu de l’Estat Espanyol, fem una crida a la defensa de les polítiques de joventut.

 

 

L’objectiu es aconseguir el major número de firmes a favor d’una declaració de mínims i necessària per a que les polítiques de joventut segueixin existint. La nostra responsabilitat és la d’advertir que la constant degradació d’aquestes polítiques tindrà unes conseqüències imprevisibles. Ja n’hi ha hagut que han desaparegut, però molts dels serveis que han pogut sobreviure fins avui, amb pressupostos molt menors en comparació amb els d’altres àrees, garantint la igualtat d’oportunitats, l’acompanyament en el procés d’emancipació i la promoció de l’autonomia personal de les i els joves, es veuen constantment amenaçats.

 

La declaració completa la podeu llegir i subscriure a través de la plataforma change.org. Aquesta iniciativa l’hem posat en marxa amb dos propòsits principals:

 

  • Sensibilitzar a la societat sobre la importància de les polítiques de joventut en un moment de greus retallades socials en les administracions públiques.
  • Comprometre als poders públics en el manteniment i defensa de les polítiques de joventut.

 

Si creieu en elles, firmeu la Declaració en defensa de les polítiques de joventut

 

Fa tres mesos us informàvem que espontàniament i a través de l’etiqueta #SOSJuventud a twitter, diversos professionals i entitats involucrades en les polítiques de joventut d’arreu de l’Estat Espanyol, denunciaven, per un costat, situacions injustes en el treball en i per als joves, reducció o retallades en els pressupostos destinats a joventut, desprestigi de la nostra professió i l’àmbit…i per l’altre i a l’inversa, promovien bones pràctiques, opinions i articles que demostraven la importància vital i el reconeixement i prestigi merescut de les polítiques de joventut.

Avui, les denúncies i propostes continuen, i el moviment ha avançat amb una plataforma web pròpia on es descriuen les seves intencions, la Declaració, i aquestes primeres passes d’advertiment. De moment l’activisme a la xarxa ha d’aconseguir el major número de firmes possible per després dirigir-nos a les institucions amb responsabilitat en l’àmbit de les polítiques de joventut: INJUVE, les Direccions Generals de Joventut / Instituts de la Joventut de cada Comunitat Autònoma i la Comissió de Joventut de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

 

Us necessitem.

 

Plataforma web: http://sosjuventud.wordpress.com/

Compte twitter: @SOSJuventud