Notícies i recursos

Situació laboral de la joventut

L’Observatori Català de la Joventut ha publicat el primer informe trimestral de 2022 en relació a la situació laboral de la Joventut, un document elaborat a partir de les darreres dades de l’Enquesta de població activa que deixa entreveure xifres esperançadores per al col·lectiu d’entre 16 a 29 anys. L’estudi també ofereix informació sobre els estudis, l’emancipació i el risc d’exclusió dels i les joves.

Un dels resultats més destacats que recull l’informe corresponent al primer trimestre de 2022 és que l’atur juvenil ha baixat del 20%, gairebé dos punts menys en relació a la passada anualitat, passant del 21,6% al 19,1%. Paral·lelament, es consolida el creixement de l’ocupació juvenil, situant-se al 47,3% , una estadística que, en xifres absolutes, es tradueix amb 35.600 joves ocupats més que en el primer trimestre de 2021.

Contràriament aquests resultats a l’alça, l’informe conclou que l’atur de llarga durada persisteix entre el col·lectiu, havent-hi el mateix percentatge de joves  que el 2021 (6,8%) en cerca de treball des de fa més d’un any i, afegeix, que les prestacions de subsidi només afecten al 14,3% de les persones joves aturades. Entre la població de més de 29 anys, la cobertura arriba al 47,1% de les persones aturades.

En relació als estudis, des del 2012 la proporció de joves que estudien ha augmentat i ha passat del 45,5% al 54,7%, però respecte al mateix trimestre de l’any anterior, la taxa s’ha mantingut estable, passant del 54,5% al 57,7%.

Finalment, pel que fa a la emancipació, el nombre de joves independitzats és manté estable en comparació a l’últim trimestre de l’any passat, quan les xifres van augmentar per primer cop en els últims nou trimestres, situant-se al 18,2%. Fa 10 anys la taxa d’emancipació estava al voltant del 30% i se situava, el primer trimestre de 2012, al 28,3%.

Pots consultar l’informe complet de l’Observatori Català de Joventut fent clic aquí.

Font: Observatori Català de la Joventut