Notícies i recursos

Oferta de feina: Tècnic/a de projectes a l’Associació Catalana de Professionals de Joventut

Resum

Dins l’Associació hi ha diversos projectes impulsats per la junta, els socis i sòcies i la persona tècnica de l’entitat. La persona contractada serà la responsable tècnica de coordinar i supervisar tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, la comunicació, l’atenció al públic i la gestió interna de l’ACPJ.

Descripció del lloc de treball:

 • Gestió administrativa i tècnica de l’entitat
 • Dinamització i gestió de consultes i serveis adreçats als socis i sòcies
 • Elaboració, coordinació i seguiment d’accions, projectes i campanyes 
 • Disseny i execució de projectes d’atenció directa al col·lectiu professional, d’incidència política, social i de participació
 • Redacció i gestió de materials i eines per a la comunicació  interna i externa de l’entitat (butlletí, webs, xarxes socials, premsa, grups de whatsapp…)
 • Presentació dels projectes a les convocatòries de subvencions i justificació tècnica i econòmica
 • Seguiment tècnic i econòmic dels projectes de l’entitat
 • Redacció de l’informe de gestió, balanços, pla de treball i pressupostos anuals
 • Dinamització, suport i acompanyament a la junta i a les persones associades de l’ACPJ

Requisits:

 • Titulació universitària o CFGS en l’àmbit de ciències socials
 • Experiència demostrable en gestió associativa i de projectes
 • Nivell C de català i nivell B1 d’anglès
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i anglès
 • Domini de les eines informàtiques bàsiques 
 • Coneixement d’eines de gestió de continguts web i xarxes socials

Es valorarà:

 • Formació en l’àmbit de la joventut
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Bona capacitat de treball i motivació
 • Saber treballar de manera autònoma
 • Experiència en projectes europeus i/o internacionals

S’ofereix:

 • Feina telemàtica i presencial a la seu de l’entitat: Calàbria 120, Barcelona
 • Horari: 35 hores setmanals de dilluns a divendres
 • Sou brut anual segons conveni de lleure com a coordinador/a de projectes
 • Incorporació immediata (inicis/ mitjans de maig)

Contacte: Podeu enviar-nos el currículum juntament amb la vostra carta de motivació a amb l’assumpte “Tècnic/a de projectes ACPJ” fins el 22 d’abril de 2022.