Notícies i recursos

Responsable Tècnic/a Emancipació a la Coordinació Territorial de Girona (A.Catalana de la Joventut)

PERFIL PLAÇA RESPONSABLE TÈCNIC/A  EMANCIPACIÓ

 

Entitat:  Agència Catalana de la Joventut

Lloc de treball: Coordinació Territorial Girona.

Categoria laboral:   2C Responsable Tècnic/a C d’Emancipació.

 

Funcions:

 

Assessorament als ens locals i a entitats juvenils sobre emancipació juvenil al territori.

Dissenyar, coordinar  i executar els programes territorials d’emancipació juvenil.

Formar a la xarxa de professionals de joventut en temàtica d’emancipació juvenil.

Vetllar per la implementació dels processos i programes d’emancipació juvenil.

Representar a l’Agència Catalana de la Joventut en temes d’emancipació juvenil.

 

Perfil:

 

Requisits mínims per accedir a la plaça:

(aportar les certificacions corresponents)

 

Formació acadèmica: Diplomatura de l’àmbit de les ciències socials.

Experiència  laboral i/o formació complementària específica en l‘àmbit d’actuació.

Coneixement de l’entorn: recursos i institucions existents.

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

Català nivell C.

Carnet de conduir.

 

Es valorarà:

 

Requeriments de coneixements:

 

Llicenciatura àmbit actuació.

Formació i/o experiència de treball en polítiques de joventut.

Formació i/o experiència específica en gestió de projectes  i coneixement del món local.

Coneixement i/o experiència sobre els processos de treball de les administracions públiques ( Govern de la Generalitat, Consells comarcals, ajuntaments, ens locals ) i equips de l’administració.

Coneixement d’anglès nivell mitjà.

Coneixement del francès

 

Aptituds:

 

Capacitat de treball en equip i en transversalitat.

Capacitat d’autogestió i Organització.

Capacitat de relació amb les diverses administracions.

Capacitat d’innovació i autonomia.

 

Oferta laboral en PDF  

 

El sou brut anual és de 24.368,35€

 


 

Interessats/des: Registrar el vostre currículum vitae al registre de l’ACJ amb carta de presentació, fins el dia 22 de març com a termini de presentació, cal especificar la referència de la plaça que es vol accedir 02/10.

Per facilitar el registre dels CV de les persones interessades a la plaça i que no resideixin a Barcelona, enviar-los a i els registrarem des de el departament de Recursos Humans.

Àrea de RRHH de l’Agència Catalana de la Joventut.