Notícies i recursos

1 plaça d'Informador del punt jove de Santa Maria de Corcó

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ (BARCELONA)

Joventut 1 plaça d’Informador del punt jove

Núm. referència: 20100304O19Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Altres requisits: Permís de conduir B /Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: contracte de substitució /jornada a temps parcial

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  04/03/2010 BOPB 54/1 Bases específiques. Convocatòria  
  05/03/2010 DOGC 5581 Bases específiques. Convocatòria 25/03/2010