Notícies i recursos

Responsable Tècnic Participació Girona – Agència Catalana Joventut

Entitat:  Agència Catalana de la Joventut

Lloc de treball: Coordinació Territorial de Girona ( Girona – C/ Juli Garreta, núm. 14).

Persona de contacte: Montserrat  Salvans i Blanch , Tel. 93 483 84 08
Recepció de  CV : Per correu electrònic

Data de finalització de recepció de CV: 19 de març

Categoria laboral:   2C Responsable Tècnic/a C de  Participació.

Funcions

 •  Assessorament als ens locals i a entitats juvenils sobre participació juvenil al territori.
 • Dissenyar, coordinar  i executar els programes territorials de participació juvenil.
 • Formar a la xarxa de professionals de joventut en temàtica de participació juvenil.
 • Vetllar per la implementació dels processos i programes de participació juvenil.
 • Representar a l’Agència Catalana de la Joventut en temes de participació juvenil.

 Perfil

  – Requisits mínims per accedir a la plaça: ( aportar les certificacions corresponents)

 • Formació acadèmica: Diplomatura de l’àmbit de les ciències socials.
 • Experiència  laboral i/o formació complementària específica en l‘àmbit d’actuació.
 • Coneixement de l’entorn:  tècnics a l’àmbit de la participació juvenil.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Català nivell C.
 • Coneixement d’anglès nivell mitjà.
 • Carnet de conduir.

Es valorarà:

 • Requeriments de coneixements
  • Llicenciatura àmbit actuació.
  • Formació i/o experiència de treball en polítiques de joventut.
  • Formació i/o experiència específica en gestió de projectes de participació ciutadana i coneixement del món local.
  • Coneixement i/o experiència sobre els processos de treball de les administracions públiques ( Govern de la Generalitat, Consells comarcals, ajuntaments, ens locals ) i equips de l’administració.
 • Aptituds
 • Capacitat de treball en equip i en transversalitat.
 • Capacitat d’autogestió i Organització.
 • Capacitat de relació amb les diverses administracions.
 • Capacitat d’innovació i autonomia.