Notícies i recursos

Investigador de l'Observatori Català Joventut – Agència Catalana Joventut

 

Entitat:  Agència Catalana de la Joventut – Observatori Català de la Joventut
Lloc de treball: Serveis centrals (Barcelona – C/ Calàbria 147).
Persona de contacte: Montserrat  Salvans i Blanch , Tel. 93 483 84 08
Recepció de  CV : personalment a la seu de la Secretaria de Joventut (C/ Calàbria 147 , Barcelona) o per correu electrònic
Finalització de recepció de CV: 19 de març

Categoria laboral:   2C Tècnic de recerca

Funcions

 • Responsable de les bases de dades estadístiques sobre la joventut de Catalunya de l’Observatori Català de la Joventut  (OCJ)
 • Conceptualització i revisió
 • Actualització de la base de dades
 • Tractament estadístic
 • Elaboració d’informes, conceptualització i elaboració de productes i materials divulgatius
 • Conceptualització, seguiment i avaluació d’eines d’anàlisi de la realitat juvenil
 •  Assessorament als ens locals i comarcals en l’anàlisi de la realitat juvenil
 • Elaboració del coneixement produït per l’ Observatori (estats de la qüestió, informes bianuals, etc) 

Perfil: Requisits mínims per accedir a la plaça: ( aportar les certificacions corresponents) 

 • Formació acadèmica: Llicenciatura en ciències socials ( Sociologia – preferentment- Antropologia o Ciències Polítiques)
 • Experiència  en Tècniques d’investigació social ( quantitativa i qualitativa ) i Tractament de dades estadístiques.
 • Coneixement de l’entorn:  Situació de la joventut a Catalunya.
 • Experiència en tractament dades estadístiques: coneixements d’Excel i SPSS( nivell alt)

Es valorarà:

 • Requeriments de coneixements
 • Coneixements sobre la Joventut i cicle vital
 • Metodologia de les Ciències Socials
 • Català nivell  C

Competències tècniques

 • Cerca d’informació a Internet

Aptituds

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d’autogestió i organització