Notícies i recursos

Primera reunió de la Xarxa Catalana per a la Formació de Professionals de Joventut

El passat dimarts 16 de desembre es va celebrar la primera reunió de la Xarxa Catalana per a la Formació de Professionals de Joventut a la seu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) a Barcelona. El primer encontre a Catalunya per a debatre i posar en comú la formació que ha de tenir tota persona que vulgui treballar de forma professional dins l’àmbit de la joventut .

En aquesta primera reunió, l’AcPpJ va presentar un informe de treball que serveix com a primer document i punt de partida de la Xarxa. L’informe mostra un anàlisi de la realitat més actual en matèria de formació especialitzada en joventut. Què existeix, quins cursos, postgraus, diplomes, màsters i altres… .També es pregunta què són i no són formacions i a quins destinataris va dirigida. El document conclou amb una proposta de l’AcPpJ per una formació bàsica especialitzada en joventut.

La Xarxa es prendrà dos mesos per a reflexionar i debatre sobre l’informe dins els seus respectius òrgans i es tornarà a reunir a principis del mes de març del 2009 per a plantejar propostes i modificacions al document. L’objectiu es arribar a un acord de totes les parts implicades i aconseguir una veu comú en matèria de la formació dels professionals de joventut.

En aquesta primera reunió hi van participar diferents representats de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Girona, el Consell Nacional de la Joventut, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.