Notícies i recursos

L’Enquesta de la Joventut del 2007 anticipa que els joves són més vulnerables davant la crisi

Encara que l’Enquesta de la Joventut del 2007, presentada en públic aquest passat dilluns 15 de desembre, mostra uns resultats en un moment en què encara no havia esclatat la crisi econòmica, aquest ja indiquen que els joves són els que més pateixen els efectes de l’atur i la temporalitat .

Aquest impacte laboral, que és evident en les dades del 2008, repercuteix sobre un aspecte fonamental de la vida dels i les joves: l’emancipació. En concret s’observa com la taxa d’emancipació de les persones joves, que havia tingut una progressió positiva els deu darrers anys, especialment des del 2003, s’ha estancat enguany com a conseqüència de la crisi.

A partir del primer trimestre de 2008, l’índex d’atur augmenta en tota la població. Però aquest fenomen és molt més acusat en les franja de 16 a 29 anys, arribant al 16,1% de la població jove activa durant el  tercer trimestre.

De la mateixa enquesta s’extreu que més de la meitat dels joves emancipats tenen dificultats per arribar a final de mes. Tot i ser la generació més ben formada de la història, els i les joves d’avui no aconsegueixen trobar una feina que s’adeqüi al seu nivell formatiu. El 52,2% dels joves treballadors tenen feines que requereixen un nivell d’instrucció inferior al seu.

Un altre punt a destacar és l’allargament del concepte de joventut fins als 29 anys i del camí cap a la vida adulta que sovint és fruit d’un increment de les trajectòries reversibles: abandonar els estudis per tornar-los a emprendre; finalitzar un contracte temporal o ser acomiadat amb un d’indefinit; marxar de casa però retornar-hi en quedar-se sense feina… .

Si voleu més informació aneu a l’enllaç:

Conclusions de l’Enquesta de Joventut del 2007 (nota de premsa de la Secretaria de Joventut)