Notícies i recursos

PLAÇA RESPONSABLE TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE JOVENTUT

PERFIL PLAÇA RESPONSABLE TÈCNIC/A  DE PARTICIPACIÓ

 

·          Entitat:  Agència Catalana de la Joventut

Lloc de treball: C/Calàbria  Calàbria, 147 08015 Barcelona, Tel. 93 483 83 83

·          Categoria laboral:   2C Responsable Tècnic/a C de  Participació.

 

 

Funcions

 

·          Disseny, desenvolupament, coordinació, implementació i avaluació de programes de foment de la participació juvenil i de l’ús de metodologies participatives al territori i a la Generalitat.

·          Assessorament als ens locals pel foment de la participació juvenil  al territori i per l’ús de metodologies participatives dins l’Administració.

·          Disseny, coordinació i implementació de formació en participació pels professionals de joventut i per a la gent jove.

·          Representació de l’Agència Catalana de la Joventut en temes de foment de la participació juvenil.

 

 

Perfil

 

·          Requisits mínims per accedir a la plaça:

(aportar les certificacions corresponents)

 

o         Formació acadèmica: diplomatura de l’àmbit de les ciències socials.

o         Experiència  laboral i/o formació complementària específica en l‘àmbit d’actuació.

o         Català nivell C.

o         Carnet de conduir.

 

Es valorarà:

 

·          Requeriments de coneixements

 

o         Llicenciatura àmbit actuació.

o         Formació i/o experiència de treball en polítiques de joventut.

o         Formació i/o experiència específica en gestió de projectes de participació ciutadana i coneixement del món local.

o         Coneixement i/o experiència sobre els processos de treball de les administracions públiques ( Govern de la Generalitat, Consells comarcals, ajuntaments, ens locals ),  equips de l’administració i de les diferents formes de participació ciutadana (associacions, moviments, grups informals…).

o         Coneixement de l’entorn:  tècnics, polítics i ciutadania de l’àmbit de la participació.

o         Domini de  metodologies, estratègies i recursos per a la participació i el treball comunitari.

 

·          Aptituds

 

o         Saber treballar en equip i de forma transversal.

o         Tenir competència comunicativa i d’argumentació.

o         Ser autònom/a i amb capacitat d’organització.

o         Saber col·laborar i fomentar la relació  amb les diverses administracions i agents socials (polítics, tècnics i ciutadania).

o         Ser  innovador/a i tenir capacitat  d’anàlisi crítica.