Notícies i recursos

3 places d'Animador sociocultural – INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (TARRAGONA)

AJUNTAMENT DE TARRAGONA – INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (TARRAGONA)

Serveis socioculturals 3 places d’Animador sociocultural

Núm. referència: 20090127O7Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  27/01/2009 BOPT 21 Oferta pública  
  06/02/2009 DOGC 5313 Oferta pública  
  18/07/2009 BOPT 165 Bases específiques. Convocatòria. Temari