Notícies i recursos

Plaça de Tècnic de Suport de l'Observatori Català de la Joventut

Denominació del lloc de treball: Plaça de suport metodològic a l’Observatori Català de la Joventut
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Observatori Català de la Joventut – TUJUCA
Fi de recepció de CV: 31/10/07.
Adreça: C/ Rocafort, 116-122. 08015 Barcelona
Telèfon de contacte: 93.483.83.24
Persona de contacte: Montse Herguido
E-mail:
Altres: feu referència a l’Oferta de treball en el CV

Tasques i Funcions:

 • Anàlisi i diagnòstic territorial de polítiques de joventut.
 • Suport a les administracions locals en l’elaboració i implementació de polítiques de joventut.
 • Impuls i coordinació de projectes.

Remuneració i categoria laboral: Responsable tècnic 2C

Requisits:

 • Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials
 • Formació en Anàlisi, disseny  i avaluació de polítiques públiques i programes
 • Tècniques d’investigació i intervenció social
 • Coneixements sobre l’administració local i comarcal
 • Coneixements sobre la situació dels joves
 • Coneixements sobre l’associacionisme juvenil
 • Coneixement català nivell C
 • Carnet conduir

Es valorarà:

 • Experiència en l’administració en temes de gestió de polítiques de joventut.
 • Experiència de treball en temes de formació i assessorament als professionals de les polítiques de joventut.
 • Coneixement sobre processos de treball de les administracions públiques.
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat de síntesi i redacció d’informes