Notícies i recursos

Plaça de Cap de suport metodològic a l’Observatori Català de la Joventut

Denominació del lloc de treball: Plaça de Cap de suport metodològic a l’Observatori Català de la Joventut
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Observatori Català de la Joventut – TUJUCA
Fi de recepció de CV: 31/10/07.
Adreça: C/ Rocafort, 116-122. 08015 Barcelona
Telèfon de contacte: . 93.483.83.24
Persona de contacte: Montse Herguido
E-mail:
Altres:
feu referència a l’Oferta de treball

Tasques i Funcions:

 • Anàlisi i diagnòstic territorial de polítiques de joventut.
 • Suport a les administracions locals en l’elaboració i implementació de polítiques de joventut.
 • Coordinació d’un equip.

Remuneració i categoria laboral: Cap d’Estructura 1B

Requisits:

 • Llicenciatura en l’àmbit de les ciències socials
 • Formació específica en polítiques de joventut
 • Formació en planificació de polítiques públiques
 • Coneixements sobre l’entorn institucional i els recursos de la Generalitat, consells comarcals, ens locals.
 • Coneixements sobre el territori
 • Coneixements sobre l’associacionisme juvenil
 • Coneixement català nivell C
 • Carnet conduir

 
Es valorarà:
 

 • Experiència de treball en temes de formació i assessorament als professionals de les polítiques de joventut.
 • Experiència en direcció tècnica d’un departament o regidoria de joventut local o comarcal.
 • Coneixement sobre processos de treball de les administracions públiques.
 • Capacitat de lideratge  d’un equip
 • Autonomia