Notícies i recursos

Participem en la jornada Interacció23 per reflexionar i debatre sobre joventut i cultura

El passat 10 d’octubre, vam participar en la jornada Interacció23 organitzada pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Un espai de trobada i reflexió entre responsables, professionals i joves entorn de la cultura.

Des de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut vam formar part de la taula rodona que portava per títol «Joves que cultiven el territori». En aquesta es va intentar donar resposta o aportar punts de reflexió sobre qüestions com ara: Què fa que les persones més joves d’un municipi participin de la cultura? Quines iniciatives culturals del territori destaquen per teixir una comunitat jove al seu entorn? Quin paper tenen el teixit associatiu i l’administració? Entre d’altres.

De la sessió en voldríem destacar alguns dels posicionaments que l’associació va defensar amb més fermesa.

El primer de tot és que els joves són i han de ser transgressors, estan construint la seva pròpia personalitat i s’han de diferenciar dels adults. Això ens aporta el canvi, una nova visió i una manera diferent de fer les coses. Els joves són transformadors i això no ho hem de veure com una amenaça sinó com una oportunitat.  

Segon, i amb relació a l’administració, necessitem un canvi de paradigma. Ens cal una transformació en la manera com l’administració concep la cultura i la seva relació amb els joves. S’ha de passar d’un model de “consumidor” a un model de “co-creació”, que permeti als joves ser agents actius en la creació, promoció i difusió de la cultura.

“Hi ha molta distància entre joves i associacions perquè no les veuen com a eina per assolir uns objectius, sinó més aviat com a burocràcia que ho complica tot”.

Alexis Sánchez,

president de l’ACPJ

Tercer, hem d’apostar per polítiques de descentralització cultural. En diferents localitats de Catalunya hi ha moviments culturals locals impulsats per la joventut que busquen crear una identitat cultural pròpia, expressada a través de l’art, la música, la dansa i altres formes d’expressió creativa. La joventut té la capacitat de generar diversitat i innovació en les seves creacions artístiques i culturals, independentment de la ubicació geogràfica. Se’ls hi ha de donar suport si el que volem és una Catalunya plural, diversa i culturalment rica.

Amb tot, i com a resum final, es va defensar el paper imprescindible dels joves en la cultura. La seva creativitat, energia i perspectives fresques garanteixen el futur. Ells són qui impulsen el canvi i l’evolució, introduint noves tendències i influències culturals. En definitiva sense joves no hi ha cultura possible!