Notícies i recursos

Oferta de Treball a l'AcPpJ

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut cerca cobrir la vacant de tècnic /a dinamitzador/a de l’entitat. En el següent enllaç trobareu detallades les condicions de l’oferta.

Els interessats poden fer-nos arribar el seu CV fins l’1 d’octubre (inclòs) a l’adreça electrònica  

CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A

Presentació de l’ACPPJ

L’AcPpJ es va constituir a finals de 2004 amb la voluntat de recollir, defensar i promoure les reivindicacions i drets dels treballadors de les polítiques de joventut, un dels col·lectius professionals menys coneguts i més silenciats de l’àmbit de les polítiques d’atenció a les persones. Els professionals som la veu més autoritzada tècnicament per parlar i proposar actuacions adreçades als joves, i hem de fer valer aquesta qualitat per consolidar i fer avançar les polítiques de joventut, que són el nostre àmbit de treball. Però això no ho aconseguirem si no garantim condicions dignes de treball, nivells de reconeixement professional adequats, remuneracions suficients, un sistema de formació especialitzat i una regulació estable i sòlida de la professió. Volem ser interlocutors vàlids i autoritzats davant de l’administració, volem que la nostra professió sigui visible i que es guanyi un espai de prestigi i reconeixement social adequat i proporcionat a la importància de la nostra tasca quotidiana.

Descripció de la plaça

L’ACPPJ requereix cobrir la vacant del lloc de treball de tècnic/a dinamitzador/a de l’entitat, les funcions del qual es concreten en:

 • Elaboració i seguiment de projectes i campanyes (suport a la Junta Directiva)
 • Dinamització i gestió de serveis adreçats als socis (formació, borsa de treball, assessoria laboral, catàleg de recursos, etc.)
 • Promoció de la comunicació interna de l’entitat (gestió continguts web, llistes distribució, etc.)
 • Redacció de materials per a la comunicació externa de l’entitat
 • Interlocució amb institucions del país rellevants en matèria de joventut
 • Gestió administrativa de l’entitat (control despeses, tramitació subvencions, etc.)

 
Requisits

 • Titulació universitària en ciències socials o de l’educació
 • Experiència en gestió associativa
 • Coneixements de l’àmbit de les polítiques de joventut i el seu camp professional
 • Capacitat de comunicació i bon nivell de redacció en català
 • Domini de les eines informàtiques bàsiques (paquet Microsoft Office i Internet)

 Contractació

 • Lloc de Treball: Seu de l’entitat, Calàbria 120 Barcelona
 • Incorporació durant el mes d’octubre de 2008
 • Dedicació de 20 hores setmanals amb flexibilitat
 • Contracte temporal. Un any amb sis mesos de prova.
 • Retribució: part proporcional que correspon per mitja jornada a un sou de 20.000 euros bruts anuals per jornada completa.

Contacte

Interessats/des, podeu enviar-nos el currículum vitae a l’a/e fins l’1 d’octubre (inclòs), indicant la plaça per a la que s’opta.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres al telf. 934240881 o mitjançant la web www.joventut.info