Notícies i recursos

Investigador de l'Institut d'anàlisi social i polítiques públiques (Fund. Ferrer i Guàrdia)

Nom de la plaça: INVESTIGADOR/A INSTITUT ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Institució: FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA
Adreça: C/ Avinyó, 44, 1r. BARCELONA
Telèfon: 936011644
Persona de contacte: Montse Alba
E-mail    

Requisits:

 • Llicenciatura en Sociologia i/o Ciències polítiques
 • Coneixement i experiència en l’ús de programes estadístics (SPSS principalment)
 • Català (Nivell C)
 • Coneixement i experiència en matèria de joventut
 • Coneixement i ús del programari Office i/o programari lliure
 • Capacitat de treball en grup i iniciativa personal

ES VALORARÀ:

 • Ser membre d’una entitat vinculada al Moviment Laic i Progressista
 • Coneixement i ús de programes d’anàlisi qualitativa
 • Experiència en el tractament amb les institucions i associacions
 • Interès pels temes relacionats amb les polítiques públiques

Durada: 6-8 mesos, amb possibilitat d´ampliació

Jornada laboral: Jornada completa

Remuneració: Sou brut mensual: 1.694 € (pagues prorratejades)

Tipus de contracte: Obra i servei 

TASQUES:

 • Investigació social en l’àmbit de les polítiques de joventut i la participació juvenil
 • Recerca i tractament de dades en matèria de joventut i participació
 • Elaboració d’informes en matèria de joventut i participació
 • Suport a l’elaboració de projectes
 • Suport a les tasques pròpies de l’IASPP
 • Detecció de necessitats en l’àmbit de les polítiques de joventut

Incorporació: 1 d’octubre de 2008