Notícies i recursos

Nova oferta formativa sobre la gestió del conflicte de la Universitat de Girona

La Universitat de Girona ofereix al mes de juny i juliol dos cursos sobre mediació de curta durada.

  • Aprèn a resoldre conflictes. Del 14 al 18 de juliol  (Presencial, 145 Euros), més bàsic i introductori, que amb el títol "Aprèn a resoldre conflictes", vol aportar models i instruments per comprendre la generació i l’aparició de conflictes en general i el seu posterior abordatge i resolució.