Notícies i recursos

Gerent d'Acció Escolta de Catalunya

Denominació del lloc de treball : Gerent
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Acció Escolta de Catalunya
Data finalització recepció CV: 16 de juny de 2008
Adreça: c/Avinyó, 44,1r pis 08002 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 601 16 43
E-mail:
Referència: Gerent

Tasques i Funcions:

1. Coordinació de l’oficina tècnica:

– Elaboració del calendari laboral de l’oficina

– Elaboració de protocols, procediments i plantilles de gestió

– Planificació, gestió i execució de projectes

2. Gestió econòmica i comptable (control i seguiment del pressupost associatiu / seguiment

de tresoreria)

3. Recerca de fonts de finançament i tramitació de subvencions

4. Representació de l’entitat

5. Col·laboració en tasques de l’oficina tècnica

 

Durada i Jornada laboral: • Jornada completa

Remuneració i categoria laboral: • Sou segons conveni de lleure

Incorporació 14 de juliol de 2008
 

Requisits:

1. Edat entre 22 i 35 anys

2. Experiència en organització i/o gestió d’entitats sense afany de lucre

3. Experiència en gestió de personal i capacitat de dinamització d’equips de treball

4. Capacitat d’iniciativa i resolució de conflictes

5. Nivell alt de català i castellà

6. Nivell alt de redacció

7. Coneixements de l’entorn Linux o Windows, del paquet Office, i coneixements d’Internet i

correu electrònic

Es valorarà:

• Titulació universitària

• Coneixements d’anglès

• Posseir el títol de director d’activitats en el lleure

• Coneixement d’Acció Escolta de Catalunya i de l’associacionisme juvenil

• Pertinença al Moviment Laic i Progressista