Notícies i recursos

NOU ! Tècnic Mig Joventut Ajuntament de Salt (Girona)

AJUNTAMENT DE SALT (GIRONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic mitjà adscrit a joventut

Núm. referència: 20070727O8Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal funcionari

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  27/07/2007 DOGC 4935 Oferta pública  
  04/04/2008 BOPG 66 Bases específiques. Temari