Notícies i recursos

Les claus de les polítiques de joventut

L’Escola EFA, de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) proposa aquest interessant curs on-line, adreçat a professionals de joventut i amb descompte a les sòcies i socis de l’AcPpJ.

 

On comencen i on acaben les polítiques de joventut? Quan ens falten els diners, com ho fem per triar els programes més necessaris? Quins han de ser els criteris prioritaris en les nostres intervencions? Què aporten els programes de joventut a les polítiques socials, a les polítiques culturals o a les polítiques d’ocupació? Com s’ha de posicionar un professional de joventut en les polítiques públiques?

 

Durant tot el novembre, a través d’un curs on-line amb una càrrega lectiva de 20 hores, es respondran aquestes preguntes clau en les polítiques i l’àmbit de la joventut. I ho farà definint els principals criteris que ens ajudaran a prendre decisions en un programa de joventut, la relació d’aquests programes amb la resta de polítiques sectorials (cultural, serveis socials, salut, ocupació…)… com també posarà a prova aquestes respostes, a través de casos reals extrets dels projectes i propostes inclosos en la plataforma de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut de l’AcPpJ.

 

Aquest curs, impartit per Pep Montes (Expresident de l’AcPpJ i coordinador del projecte de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut), s’adreça a tot tipus de professionals de joventut (del tercer sector, públic, privat), educadors/es socials, animadors socioculturals o a qualsevol professional de l’àmbit de l’atenció a les persones interessat en les polítiques de joventut.

 

Cada participant al Curs, dins dels límits d’inici i finalització d’aquest, pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 4/5 hores setmanals que pot ser modificat en cas de demanda.

 

El curs te un preu de 78€.

Per sòcies i socis de l’AcPpJ: 65€

Apunteu-vos-hi!

Més informació

Aquest i altres avantatges AcPpJ

Fes-te soci/a de l’AcPpJ!

 

L’oferta formativa de l’Escola EFA per aquesta tardor

www.acellec.com