Notícies i recursos

L’AcPpJ presenta la primera plataforma interactiva de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

El passat dijous 20 de juny vam presentar al Magatzem Escolà del Born de Barcelona el projecte de bones pràctiques en l’àmbit de la Joventut, tercera publicació de l’entitat i plataforma web inèdita.

El President de l’AcPpJ Manuel Cortés i el Coordinador del projecte Pep Montes, van estar acompanyats per Antoni Reig, Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Iban Espinoza, gerent del Magatzem Escolà i Xavier Momer de la Cooperativa l’Olivera.

 

L’escenari fou al mateix celler del Magatzem Escolà, seu de la distribuïdora de vins i destil·lats amb més de 50 anys d’història, a on vam degustar el vi blanc de la Cooperativa l’Olivera, cooperativa d’integració social que incorpora persones amb dificultats que participen activament en tot el procés. Una bona pràctica i admirable ubicada a Vallbona de les Monges.

 

A les 19.30h s’iniciava la presentació i la primera plataforma en línia de projectes de bones pràctiques en l’àmbit de la Joventut es posava en marxa. Tant la publicació com a la plataforma, es descriuen 13 propostes d’intervenció d’arreu de Catalunya, com també, els criteris que han determinat la seva selecció, dissenyats a través d’un consell avaluador format per quatre experts i el seu coordinador, Pep Montes, que en fa un anàlisi i que remarcava durant la presentació que el projecte no només serveix com a guia i referència per als i les professionals de joventut, persones interessades o expertes en l’àmbit, si no també per al reconeixement de la feina ben feta i el treball de fons de les polítiques de joventut i, davant els temps que corren, exercir una pressió política per a que no minvin els pressupostos de uns projectes impulsats per administracions, empreses i entitats que, gràcies aquests primers 13, arriben a un conjunt d’uns 60.000 joves.

 

Amb el suport de la Direcció General de Joventut, s’edita aquesta tercera publicació de l’entitat, però s’engega sobretot, la primera plataforma interactiva de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. Aquests tretze projectes són només una primera mostra del que pot arribar a ser la plataforma. A través d’ella, els i les professionals poden opinar sobre els projectes, debatre sobre els criteris tècnics en què es basen i promoure iniciatives per prestigiar i preservar aquest àmbit de la gestió pública, que afronta en l’actualitat greus dificultats a causa de la davallada intensa dels pressuposts públics. S’espera, a més, que els usuaris proposin a través del web nous projectes que, després de la pertinent avaluació, puguin incorporar-se al recull de bones pràctiques.

 

Cada sis mesos, un equip d’experts revisarà totes les aportacions i debats realitzats al web, n’extraurà conclusions i actualitzarà els continguts de la plataforma. Afegirà nous projectes proposats pels usuaris que hagin superat els criteris de qualitat fixats pel Consell Avaluador. La plataforma pretén convertir-se en una eina interactiva que s’alimenti dels seus propis usuaris i els converteixi en protagonistes del desenvolupament professional del sector.

Des de l’AcPpJ només ens queda animar-vos a contribuir i participar a la plataforma, una eina d’ajuda, suport i millora per al treball amb i per a joves. 

 

Plataforma interactiva de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut:

joventut.info/bonespractiques

 

 

Agraïments

Volem agrair als professionals responsables dels 63 projectes sobre els quals s’ha fet la tria final d’aquest primer recull de bones pràctiques per facilitar amb generositat dades i informació sobre la seva tasca quotidiana i als socis de l’AcPpJ que han contribuit a elaborar aquest document amb els seus suggeriments i propostes. És gràcies a aquests professionals, entre molts d’altres, que perviuen les polítiques de joventut, malgrat la precarietat, les retallades i les deficients condicions de treball.