Notícies i recursos

L’AcPpJ i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya estrenyen els vincles

La setmana passada l’AcPpJ , representada per la sòcia Marta Bravo i per el Carles Viñas (tècnic de l‘entitat) va mantenir la primera reunió amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya des que en l’Assemblea del passat mes d’abril passà a formar part del CNJC com a entitat col·laboradora. Per part del CNJC hi assistí en Roger Gili, membre del Secretariat responsable de Comunicació i de les àrees d’emancipació i suport en Gestió Econòmica, Finançament i Equip de treball (Laboral), i també en Miquel Àngel Lozano, director de programes.

Els assistents van tenir un elevat grau d’acord en diversos aspectes de la situació dels professionals de joventut, que cada vegada més troben en les entitats un camp professional on desenvolupar la seva tasca. La reunió serví especialment per arribar a acords per a treballar conjuntament diversos aspectes i col·laborar en els projectes de les respectives entitats.

En la reunió, a banda de presentar les respectives entitats, es fa fer especial esment als diferents espais de col·laboració existents i els nous que es poden generar entre ambdues. En aquest sentit, la Marta Bravo remarcà i agraí també el suport que com a entitat representant de l’associacionisme juvenil català dóna al curs que realitza la nostra entitat. A més a més l’AcPpJ va fer especial atenció al treball que està realitzant amb el Cens de Professionals en Joventut i en demanà un fort suport i difusió per part del CNJC i poder així augmentar l’abast de la recerca.
 

Per la seva banda, el CNJC valorà positivament la possibilitat de treballar plegats per tal de procurar trobar espais de reflexió que permetin conèixer i millorar els espais de relació entre les entitats juvenils i les administracions públiques en funció de l’experiència dels membres de la nostra entitat. Aquesta és una de les noves vies de treball de l’entitat que de ben segur permetrà millorar les polítiques de joventut del nostre país. Us animem a participar del debat que properament encetarem