Notícies i recursos

Animador/a sociocultural Riudoms (Tarragona)

AJUNTAMENT DE RIUDOMS (TARRAGONA)

Serveis socioculturals 1 plaça d’Animador sociocultural

Núm. referència: 20080206O2Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup C: Títol de batxiller, FP de segon grau o equivalent

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  06/02/2008 DOGC 5064 Oferta pública  
  06/06/2008 BOPT 132 Bases específiques. Convocatòria. Temari