Notícies i recursos

L'AcPpJ es reuneix amb el Grup Parlamentari Socialista

El passat dimecres 18 de desembre en Pep Montes, President de l’AcPpJ, es reuní amb Núria Ventura i Montserrat Capdevila (Alcaldessa d’Ulldecona i Tinenta alcalde de Sabadell, respectivament) com a integrants del Grup Parlamentari Socialista-Ciutadans pel Canvi i membres de la Comissió sobre les Polítiques de Joventut.

En aquesta reunió, de nou l’AcPpJ veié recolzada la seva proposta de comparèixer en la comissió i a participar en el tràmit legislatiu de la Llei de Polítiques de Joventut per a mostrar el punt de vista de l’associació pel que fa a la dignificació dels professionals de les polítiques de joventut.

Valorem molt positivament la ronda de reunions que ens ha permès trobar-nos amb gairebé totes les forces polítiques parlamentaries (exceptuant el PP), ja que totes elles han donat recolzament a la compareixença de l’AcPpJ en la comissió sobre polítiques de joventut i han valorat com a important el parer de l’associació pel que fa a les polítiques de joventut i als seus professionals.