Notícies i recursos

Glossari de Termes de Política de Joventut

En Jordi Casanovas, Tècnic de joventut de l’Ajuntament de Barcelona i soci de l’AcPpJ, ha compilat durant 2 anys en el Glossari de Termes de Política de Joventut tot un seguit de termes referents a les polítiques públiques, polítiques de joventut, el món associatiu, formatiu… El Document recull més 1280 entrades conceptuals i més de 3.500 referències bibliogràfiques, de materials, documents electrònics o llocs web. El Glossari de Termes de Política de Joventut consta de:

  1. Presentació on és fixa la motivació, l’objectiu i el col·lectiu al qual va destinat;
  2. Nota metodològica on s’explica com s’estructuren els apartats i els continguts,
  3. Índex ordenat alfabèticament;
  4. Continguts, apartat que és el nucli del glossari;
  5. Fonts (materials i bibliografies) que informa de les principals fonts consultades per l’elaboració del Glossari.

El seu ús i consulta és lliure, descarregueu-vos-el

Volem donar les gràcies al seu autor per haver-nos facilitat aquest document i felicitar-lo per la tasca feta.