Notícies i recursos

La joventut i les polítiques de joventut en els programes electorals. Que proposen?

En els diferents programes electorals dels partits polítics que es presenten a les eleccions generals d’aquest diumenge 20, apareixen algunes propostes en benefici dels joves però poques en relació a les polítiques de joventut.

 

El “Colectivo #Programas”, un grup de politòlegs que -tal com ells creuen- “pensen que el més important en democràcia és que les bones idees s’obrin pas sense importar el pressupost amb el que contin els partits que les proposen”, ha recopilat tots els programes dels partits polítics que es presenten a aquestes eleccions per seccions, els ha comparat, i les ha ordenat alfabèticament per així facilitar i informar als ciutadans sobre els temes que més els interessa. El projecte s’anomena #Programas20N . Així doncs, trobem una secció dedicada a Joventut.

Desprès de llegir-nos la secció, a l’AcPpJ hem decidit recollir l’anàlisi que fan de cada proposta i ampliar-ho amb més partits i altres propostes enfocades a les polítiques de joventut que no apareixen. Cal remarcar però, que aquestes són escasses o inexistents. Una trista realitat.

Aquí us deixem amb el resum de les propostes:

 

Partit Socialista:

 • Increment del pressupost destinat a Programes de joves professionals espanyols en organismes internacionals i les beques vinculades a la cooperació i a la cultura en universitats i centres d’investigació internacionals.
 • Promoció del desenvolupament econòmic d’aquells territoris amb problemes de pèrdua de població i falta d’incentius a la fixació de població jove, mitjançant plans especials d’actuació integral.
 • Formalitzar un compromís amb els joves i assumir l’obligació de mobilitzar-los per a la formació i l’ocupació a través d’una iniciativa social compartida.
 • Pla d’Ocupació per a Joves. Inclourà les mesures necessàries per reduir l’elevada desocupació juvenil i recolzar la creació d’ocupació de qualitat.

Convergència i Unió:

 • Promoció del contracte de formació dual com a eina per facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. Impulsar la reserva d’un percentatge de places en pràctiques a l’administració, destinades a joves formats sense experiència. Promoció de la realització de pràctiques amb autònoms i microempreses.
 • Potenciació de la creació cultural, el coneixement de l’art i la cultura, sobretot centrant-se en els joves.
 • Suport a l’habitatge jove.
 • Promoció de la “Smart diplomacy”, enviant a joves diplomàtics a països petits emergents.

Partit Popular:

 • Convertir la Formació Professional en un instrument fort per l’ocupació dels jov
  es instaurant una nova modalitat de formació de caràcter dual que permeti als joves exercir dins del procés formatiu la seva primera experiència laboral. Programa de beques-salari.
 • Suport de la mobilitat d’estudiants, professors i formadors, a través de la iniciativa Joventut en Moviment i dels programes europeus Leonardo da Vinci i Erasmus.
 • Un mercat de lloguer més dinàmic i una fiscalitat de l’habitatge més adequat per incentivar la mobilitat laboral i que els joves puguin independitzar-se i assumir noves responsabilitats i plans de futur en les etapes inicials de la seva carrera professional.
 • Promoure l’incorporació de joves a l’activitat agrària per frenar l’abandonament del camp i l’envelliment de la població rural; facilitar el relleu generacional.

Esquerra Republicana de Catalunya. Reagrupament. Catalunya Sí

 • Reformulació de la contractació de joves, creant el contracte de transició per a joves que asseguri un pas cap al mercat de treball amb garanties. Equiparació de salaris de contracte de pràctica i de formació.
 • Reclamar la supressió de l’Institut de la Joventut (INJUVE), perquè Catalunya te competència exclusiva en matèria de Joventut. Transferència neta de les partides per augmentar els recursos econòmics de la Direcció General de Joventut i facilitar l’execució dels propis projectes d’emancipació.

Iniciativa per Catalunya

 • Educació com a una prioritat explícita de l’Estat.
 • Reclamar la supressió de l’Institut de la Joventut (INJUVE). Destinar els recursos a les organitzacions i entitats que desitgen establir treballs en xarxa amb altres entitats del conjunt del territori estatal.
 • Avançar cap a una Renda Bàsica d’Emancipació com a alguns països nòrdics. Que l’Estat garanteixi uns ingressos mínims als i els joves per ajudar-los a la seva emancipació.

Izquierda Unida

 • Realització de programes de promoció de l’autoestima i reconeixement de les i els adolescents lesbianes i gais, creació de serveis de suport i orientació cap aquests joves.
 • Programa de suport a la joventut espanyola a l’exterior, mitjançant un sistema de beques d’estudi i en pràctiques, incentius a projectes empresarials i polítiques actives d’ocupació a Espanya a través de les Oficines d’Ocupació.
 • Accions que dinamitzin i desenvolupin l’hàbit de l’esport entre els joves.

EQUO

 • Foment d’un canvi de valors que comporti una desmercantilització de l’oci, el foment de la multiculturalitat entre els joves i el foment de l’associacionisme juvenil.
 • Afavorir l’apropament i la inclusió multicultural de les persones joves com a aposta de futur.

 

Bon dia de reflexió!

 

Consulteu l’article de Programas20N

Programas20N