Notícies i recursos

Joves i Religió: escenaris de futur, agents de canvi

Com viuen el fet religiós els joves? Quins reptes es plantegen? Poden esdevenir agents clau per afavorir espais de trobada i de diàleg entre les diferents confessions religioses?
El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants al llarg dels darrers decennis causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l’increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s’ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
afers_reli_400x400El proper dimarts 22 de novembre, la Direcció General d’Afers Religiosos organitza la jornada RELIG 2016: Joves i religió: escenaris de futur, agents de canvi, on vol reconèixer i fer difusió de les bones pràctiques en l’àmbit de la joventut i la religió impulsades per diferents institucions, així com donar a conèixer els resultats del projecte de recerca RELIG 2015, sobre Apps religioses, webs interactius i joves no metropolitans a Catalunya dut a terme per la Universitat Ramon Llull, amb l’objectiu final de contribuir a generar debat i reflexió entre tots els agents implicats..
Aquesta jornada és especialment recomanada per a professionals que treballen amb joves d’arreu de Catalunya. Es celebrarà el 22 de novembre de 9 a 14:00h a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (C/ Girona, 20, Barcelona)
Més informació, programa i inscripcions
Conferencies sobre la diversitat religiosa a Catalunya aquest novembre
A Tarragona, dimecres 9 de novembre de 18 a 20h: Seu del Col•legi Oficial de Treball Social a Tarragona (C/ Barcelona, 9 baix 1ª)
Més informació i inscripció
A Lleida, dijous 10 de novembre de 18 a 20h: Seu del Col•legi Oficial de Treball Social a Lleida (C/ Canyeret, 17-19 3r 1a)
Més informació i inscripció