Notícies i recursos

Els professionals en joventut protagonistes en les XXV jornades de Pol. Locals de Joventut de l'OPJ

Al llarg de les XXV Jornades de Polítiques Locals de Joventut organitzades per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona a l’Hospitalet, quedà de nou palesa la situació dels professionals en l’àmbit de les polítiques de joventut. Ja en la primera taula sobre “els 25 anys de polítiques locals de joventut”, la regidora de joventut de l’Hospitalet, Gloria Herrance, va fer esment a la necessitat de millorar les condicions laborals i professionals dels treballadors en aquest àmbit. Aquesta necessitat fou corroborada per les intervencions posteriors del públic.

A més a més, Domingo Comas, doctor en sociologia, en la ponència “Les polítiques de joventut en l’eix central de les polítiques socials" va fer una exposició de la trajectòria de les polítiques de joventut i també de la situació dels professionals en aquest àmbit (vegeu abstracte de la conferència en una entrevista a La Malla). En la presentació d’un estudi recent realitzat per l’INJUVE , l’autor conclogué tres aspectes sobre la situació dels professionals:

  • Els professionals se senten poc reconeguts laboralment i social.
  • Existeix un important dèficit formatiu específic en els professionals de les polítiques de joventut
  • Un dels principals reptes per a millorar les polítiques de joventut és la definició del perfil (formació, habilitats…), competències i funcions dels professionals de joventut. Domingo Comas apuntà, a més, que aquesta tasca, segons els tècnics entrevistats, l’hauria de fer el INJUVE, per donar-li validesa a nivell de tot l’Estat.

Ens congratula veure com aquests tres elements no fan altra cosa que corroborar la necessitat de continuar treballant des de l’AcPpJ en les mateixes línies que ho estem fent actualment, i ens anima a fer-ho més enèrgicament.