Notícies i recursos

El Govern no dóna instruccions sobre el Pla Nacional d’Implantació de la Garantia Juvenil

Es posa en marxa després de ser aprovat pel Consell de Ministres la setmana passada i publicitat aquest passat dilluns, però no es comunica als professionals de com es desplega.

 

Aquest dimecres la Direcció General de Joventut comunicava que s’estava treballant, conjuntament amb Servei d’Ocupació de Catalunya i d’altres Departaments de la Generalitat afectats, així com amb la interlocució de l’Estat, per acabar de dissenyar l’operativa del Pla a Catalunya.

 

Des de l’aprovació del Pla, informadores i informadors juvenils de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ) no han rebut cap indicació, instrucció o notificació del que s’ha de fer. Això ha suposat que els joves interessants en acollir-se al Pla que s’han adreçat als serveis municipals/comarcals d’informació juvenil durant aquesta primera setmana d’”implementació”, s’han endut, lògicament, una mala imatge d’aquests serveis.

 

El mateix dimecres al migdia la XCSIJ prenia la decisió de comunicar a Informadores i Informadors que fessin saber als joves que el sistema de Garantia Juvenil encara no està en actiu. I que s’anotessin les dades dels joves interessats, per quan es tingués més informació, poder tornar-se a posar en contacte amb elles i/o ells. Una mesura d’últim recurs que s’hagués pogut evitar si abans de posar en marxa el Pla, hi hagués hagut una correcta coordinació amb els professionals responsables de donar/dinamitzar aquesta informació. Des de l’AcPpJ ens satisfà la mesura de la Garantia Juvenil i li donem la benvinguda amb aquest Pla, urgent per pal·liar la situació d’atur juvenil en la que estem immersos, però denunciem un cop més aquesta manca d’habilitat (o de menypreu) del Govern Espanyol en el tracte i relació amb les i els professionals de l’àmbit de la joventut. Potser el problema és que no coneixen prou bé les potencialitats d’aquests professionals, o sobretot una: la de ser els professionals d’estar més aprop de les persones joves i ser coneixedors dels seus problemes, necessitats i inquietuds.  

 

Pel que fa al Pla, està en funcionament un web que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha habilitat des del passat dilluns 7 de juliol, per informar del programa i mitjançant el qual els joves que hi vulguin participar s’hi poden inscriure. Per tenir accés al programa s’han de complir uns requisits i donar-se prèviament d’alta al sistema de manera telemàtica, o bé, sol·licitant el nom d’usuari i contrasenya a qualsevol oficina de registre, a través d’aquest formulari. I els joves en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat (condicions certificades) podran fer-ho en punts d’atenció presencial mitjançant aquest altre formulari. El Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya així com el procés d’atenció dels seus beneficiaris queda regulat en el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

 

Recordar-vos que la Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves menors de 25 anys, tant si estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, rebin una oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4 mesos, des de que va acabar la seva formació o des de que es troben en situació d’atur.