Notícies i recursos

Director/a de la Trobada de Caps de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge

Tasques: Coordinació i gestió de la preparació, realització i posterior tancament del projecte. Coordinació amb els equips gestors de les diferents àrees de la trobada, liderant-lo i distribuint adequadament les tasques per a l’acompliment de les directrius, objectius i projectes aprovats pel Consell Permanent. Gestió del pressupost i cerca de finançament, tant de fons públics com privats, així com el posterior tancament econòmic (realització del balanç i compte d’explotació). Gestió de tots els aspectes legals del projecte (permisos, assegurances,etc). Relació amb proveïdors.

Més informació: – http://www.fceg.cat/

Data límit de presentació del currículum: 8 de desembre de 2010