Notícies i recursos

Dinamitzador/a de joves a Castelldefels

En dependència amb el Responsable de Nous Programes de Serveis d’esplai, dinamitzarà grups de joves al Municipi de Castelldefels.

Durà a terme una planificació i disseny d’activitats amb joves al Municipi, d’acord amb la realitat i necessitats de l’entorn, potenciant valors com la participació, implicació, cooperació entre els joves participants.

Fomentarà, i assegurarà un treball amb xarxa, amb el conjunt de serveis per a Joves, i el moviment associatiu existent al Municipi.

Jornada laboral:

15h/setmanals

Responsabilitats i funcions principals:

Tasques administratives:

– Realització de diagnòstic i necessitats de l’entorn i col•lectiu.

– Elaboració de disseny de projecte i activitats.

– Elaboració de documentació pel seguiment del projecte.

– Elaboració de pressupostos i seguiment dels mateixos.

Seguiment del servei

– Disseny d’activitats de dinamització.

– Dinamització de grups de joves.

– Vetllar per la integració dels usuaris/es nouvinguts/des.

– Relació amb els Espais Municipals relacionats amb la Joventut.

– Relació amb l’Administració pública.

Perfil/Requisits:

Habilitats i capacitats personals:

o Persona activa i dinàmica.

o Capacitat per treballar amb volums elevats de feina.

o Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

o Capacitat resolutiva i organitzativa.

o Capacitat de treball en equip.

o Habilitat per prendre decisions amb seguretat i decisió.

o Facilitat i predisposició a l’aprenentatge.

o Capacitat d’empatia, de comunicació i observació

o IMPRESCINDIBLE: Coneixement de l’entorn, Municipi de Castelldefels i Xarxa d’entitats.

Capacitats formatives:

o Es valorarà titulació universitària (diplomats/des o equivalent), relacionat amb el lloc de treball.

o Coneixement paquet Office, Internet i gestió del correu electrònic.

o Coneixements pedagògics: dinàmica de grups, activitats, recursos lúdics…

o Bon nivell de coneixement del català.

o Carnet de conduir

Data límit per entregar el C.V: 31/05/2010

Més informació:

93 474 74 74 /  www.esplai.org