Notícies i recursos

Dinamitzador/a cultural per a joves europeus

L’associació Nexes Interculturals de Joves per Europa treballa per afavorir el diàleg entre les cultures i la mobilitat dels joves a nivell europeu i internacional. En el marc del programa europeu LEONARDO DA VINCI rebrem grups de 10 a 25 joves entre 18 i 30 anys que venen a Barcelona per fer una pràctica laboral i un curs de castellà durant 3 mesos.

Durant aquests 3 mesos, els joves segueixen un programa cultural d’integració amb activitats cada setmana. Aquest programa no proposa sortides turístiques (que els joves poden trobar per ells mateixos), sinó propostes més originals o lúdiques com xerrades amb avis sobre la Guerra Civil, joc al mercat dels Encants, visita de Barcelona des del punt de vista de la diversitat, Festa Intercultural organitzada pels participants, etc.

Tasques:
– Dissenyar el programa socio-cultural de 3 mesos (maig-juny-juliol) conjuntament amb Nexes.
– Organitzar i gestionar cada sortida del programa (normalment 1 per setmana)
– Acollir el grup a la seva arribada a Barcelona
– Acompanyar el grup a les activitats del programa
– Donar suport als joves en la seva integració en la ciutat (informació, etc.)

Disponibilitat:
Uns 20 hores per mes amb sortides normalment una vegada a la setmana al matí, tarda, nit o cap de setmana segons l’activitat i la conveniència del/la dinamitzador.

Remuneració:
segons els barems de l’entitat

Duració: a partir del maig. El proper grup arriba el 4 de maig fins al 4 d’agost! El compromís és per aquests 3 mesos en principi però es podria prolongar.

Per a més informació, contactar Julie o Anna al 93 442 71 67
Pàgina web de l’associació: http://www.nexescat.org
Blog dels participants del programa: http://leonardinos.blogspot.com