Notícies i recursos

Dinamitzador PIDCES als IES Esplugues de Llobregat + PIJ Centre Robert Brillas

OFERTA DE FEINA UTE REMOLÍ

 

 

LLOC: ESPLUGUES DE LLOBREGAT

DURADA: ANUAL

JORNADA: 37.5 hores setmanals (Jornada complerta)

SOU: 17272.08€ bruts anuals (1439.34€bruts mensuals x 12 pagues)

OFERTA: Dinamitzador PIDCES als IES Esplugues de Llobregat + PIJ Centre Robert Brillas

INTERESSATS: enviar cv i carta de presentació a a l’atenció de Ylènia Mulero.

DATA MÀXIMA PRESENTACIÓ CURRÍCULUMS :

Divendres 6 de novembre a les 10:00 matí

 

OBJECTIU PRINCIPAL: Fomentar en els joves estudiants l’autonomia en la recerca i l’ús de la informació, i facilitar-ne les informacions que els hi siguin d’interès, tan a nivell general com específicament d’àmbit juvenil. A més, dinamitzar el Casal amb la resta d’espais de joventut de la ciutat

 

TASQUES

1. Coordinació amb el referent del municipi, així com dels equipaments juvenils d’aquest.

2. Coordinació amb la UTE REMOLÍ per la recerca de material informatiu.

3. Responsable de la imatge, manteniment i gestió del PIJ Centre Cívic Robert Brillas.

4.  Responsable de la programació de l’esplujove.

5. Detecció les necessitats dels i les joves i execució de campanyes específiques mensuals, i altres activitats que es derivin del projecte.

6. Responsable de la dinamització als centres de secundària de la ciutat.

7. Gestió de les inscripcions a les activitats del programa.

8. Altres feines que se li assignin com a ajuntament i/o UTE

 

PERFIL: Animador/a sociocultural, educador/a social, pedagog/a o similar. Disponibilitat a jornada complerta de dilluns a dissabte. Imprescindible experiència amb joves. Es valorarà visqui i/o conegui el municipi.

 

Els requisits que ha de complir la persona contractada són:

 

•        Formació mínima: cicles formatius en animació sociocultural o similar .Es valorarà la formació de diplomatura social o alguna altra carrera universitària relacionada amb el sector.

•        Qualificat i amb experiència en tasques d’atenció al públic.

•        Qualificat i amb experiència en tasques de dinamització, de gestió associativa i altres taques administratives.

•        Capacitat de gestió i coordinació de temps

•     Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari envers Word, Access, Excel i Internet.

•        Perfecte ús del català i del castellà parlat i escrit.

•        Ampli coneixement de la realitat juvenil de la població.

•        En disposició d’assegurar col·lectivament el coneixement del conjunt dels àmbits i les temàtiques relacionades amb la informació juvenil i en especial les referides a ensenyament, treball, participació, agenda jove, mobilitat juvenil i viatgeteca.

 

També es valorarà la formació específica en polítiques de joventut.