Notícies i recursos

Dinamitzador de Punts d'informació als instituts de Rubí

OFERTA DE FEINA CISEC

 

LLOC: RUBÍ

DURADA: CURSAL

JORNADA: 12 HORES (4 MATINS)

SOU: 386.82€ bruts prorratejats + 17.60 (en concepte de transport)

OFERTA: Dinamitzador de Punts d’informació als instituts de Rubí. Tasques d’informador i dinamitzador d’alumnes (PIDCES) d’ensenyament secundari públics del municipi.

INTERESSATS: enviar cv a

 

Les tasques i capacitats que hauran de desenvolupar els i les informadors/es  del PIDCES seran:

1. Garantir l’atenció als punts d’Informació amb la periodicitat que marquin els responsables de la coordinació i supervisió del projecte.

2. Coordinació amb el referent del municipi, així com dels equipaments juvenils d’aquest.

3. Coordinació amb el CISEC per la recerca de material informatiu.

4. Coordinació amb els diferents estaments i òrgans de direcció dels IES.

5. Responsables de cercar la informació local del municipi de referència.

6. Responsables de detectar les necessitats informatives de cada centre i d’executar les campanyes específiques mensuals, i altres activitats que es derivin del projecte.

 

PERFIL: Animador sociocultural, educació social, pedagog o similar. Disponibilitat matins de dimarts a divendres. Imprescindible experiència amb joves.

 

 

 

Els requisits que ha de complir la persona contractada són:

 

Ÿ                     Formació mínima: cicles formatius en animació sociocultural o similar. Es valorarà la formació de diplomatura social o alguna altra carrera universitària relacionada amb el sector.

•      Qualificat i amb experiència en tasques d’atenció al públic.

•      Qualificat i amb experiència en tasques de dinamització, de gestió associativa i altres taques administratives.

•      Capacitat de gestió i coordinació de temps

•      Amb coneixements informàtics a nivell d’usuari envers Word, Access, Excel i Internet.

•      Perfecte ús del català i del castellà parlat i escrit amb coneixements suficients de l’anglès parlat.

•      Ampli coneixement de la realitat juvenil a de la població i la comarca.

•      En disposició d’assegurar col·lectivament el coneixement del conjunt dels àmbits i les temàtiques relacionades amb la informació juvenil i en especial les referides a ensenyament, treball, participació, agenda jove, mobilitat juvenil i viatgeteca.

 

També es valorarà en fer la selecció la formació específica en polítiques de joventut.