Notícies i recursos

Dinamitzador de Punt d'informació a l’institut de Polinyà

OFERTA DE FEINA CISEC

 

LLOC: POLINYÀ

DURADA: Anual

JORNADA: 14 HORES (De dimecres a divendres, de 17 a 21h al PIJ, més divendres al matí PIDCES)

SOU: 465€ bruts x 12 pagues + 14€ en concepte de transport

OFERTA: Dinamitzador de Punt d’informació a l’institut de Polinyà. Tasques d’informador i dinamitzador d’alumnes (PIDCES) d’ensenyament secundari del municipi. A més Dinamitzador del Casal de Joves, Punt d’Informació Juvenil: servei d’Internet, servei de consulta i assessorament: estudis, feina, vacances, temes socials, tramitació de carnets joves…

INTERESSATS: enviar cv a

OBJECTIU PRINCIPAL: Fomentar en els joves estudiants l’autonomia en la recerca i l’ús de la informació, i facilitar-ne les informacions que els hi siguin d’interès, tan a nivell general com específicament d’àmbit juvenil.

 

Les tasques i capacitats que hauran de desenvolupar els i les informadors/es  del PIDCES seran:

Ÿ        Garantir l’atenció al punt d’Informació cada setmana en el centre.

Ÿ        Coordinació amb el referent del municipi, així com de l’equipament juvenil de Polinyà.

Ÿ        Coordinació amb el CISEC per la recerca de material informatiu.

Ÿ        Coordinació amb els diferents estaments i òrgans de direcció dels IES.

Ÿ        Responsables de cercar la informació local del municipi de referència.

Ÿ        Responsables de detectar les necessitats informatives de cada centre i d’executar les campanyes específiques mensuals, i altres activitats que es derivin del projecte.

 

Respecte al PIJ

-Coordinació general del Servei d’Informació Juvenil

-Disseny de programes i projectes de caire juvenil

-Valoració del projecte i elaboració de les memòries finals

-Coordinació i informació sobre la marxa dels projectes amb la resta de l’equip tècnic del servei de joventut i amb altres àrees municipals

-Altres funcions d’informació            

-Recerca, tractament i difusió de la informació

-Atenció de consultes

-Actualització de la documentació del PIJ

-Treball en xarxa municipal

-Disseny i realització d’activitats del PIJ

 

PERFIL: Animador sociocultural, educació social, pedagog o similar. Disponibilitat tardes de dimecres a divendres i un matí a la setmana. Imprescindible experiència amb joves.

 

Els requisits que ha de complir la persona contractada són:

 

•        Formació mínima: cicles formatius en animació sociocultural o similar.

•        Qualificat i amb experiència en tasques d’atenció al públic.

•        Qualificat i amb experiència en tasques de dinamització, de gestió associativa i altres taques administratives.

•        Capacitat de gestió i coordinació de temps

•        Amb coneixements informàtics a nivell d’usuari envers Word, Access, Excel i Internet.

•        Perfecte ús del català i del castellà parlat i escrit

•        Ampli coneixement de la realitat juvenil a de la població i la comarca.

•        En disposició d’assegurar col·lectivament el coneixement del conjunt dels àmbits i les temàtiques relacionades amb la informació juvenil i en especial les referides a ensenyament, treball, participació, agenda jove, mobilitat juvenil i viatgeteca.

 

També es valorarà en fer la selecció la formació específica en polítiques de joventut.