Notícies i recursos

De la indignació a la construcció

Declaració de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut en relació al moviment dels indignats i les acampades ciutadanes.

 

 

 

 

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) creu necessària una resposta àgil, directa i eficaç de l’administració al moviment conegut com dels indignats i que durant les darreres setmanes s’ha traduït en el fenomen popular de les acampades en espais públics de les nostres ciutats.

 

Considerem, en termes generals, que les respostes i opinions que fins al moment s’han fet públiques en relació a aquest fenomen per part de les administracions, partits polítics i institucions properes a aquests organismes han estat displicents, poc rigoroses, paternalistes i frívoles. L’error d’enfocament  ha tingut la màxima expressió en les actuacions policials que van tenir lloc el passat 27 de maig a Barcelona i Lleida, en un perfecte exemple de com no s’ha d’actuar davant d’un fenomen social que, amb independència de que sigui compartit o no pels representants públics, en tot moment s’ha manifestat de forma pacífica i amb voluntat constructiva, buscant respostes i solucions per a les realitats i problemes que es denuncien.

 

Aquesta manera d’actuar, de fet, nega els principis i criteris bàsics amb què treballen habitualment els professionals de les polítiques socials, educatives, culturals i de joventut. Ha quedat  molt clar, d’altra banda, que en un cas de contestació social tan clar com aquest, l’administració ha obviat el paper que hi podrien tenir els equips professionals que treballen quotidianament en aquests àmbits, i que disposen d’eines tècniques i de capacitació suficient per incorporar en clau positiva l’immens cabal d’energia, voluntat participativa i d’implicació social que s’ha fet evident durant les darreres setmanes. Resulta evident, per tant, l’escàs  nivell de confiança que fa l’administració a les seves pròpies estructures d’atenció social, educatives, culturals i de joventut quan es tracta d’afrontar manifestacions públiques i de participació social que no segueixen els canals convencionals o els sistemes reglats.

 

Declaració completa

 

1 de juny de 2011

Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)