Notícies i recursos

Coordinador/a general de la COCAT

La COCAT – Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya obre convocatòria per a cobrir un lloc de

– coordinador/a general de la COCAT

Funcions: La plaça de Coordinador/a General a l’entitat té una doble responsabilitat: és el coordinador/a de l’equip tècnic de l’entitat i màxim responsable; i és l’enllaç i referent tècnic per a la junta directiva i l’assemblea de l’entitat.
Coordinador/a de l’Equip Tècnic de Cocat
Gestió dels recursos humans: Coordina l’equip i gestiona tot allò que es refereix al personal de l’entitat. Responsable econòmic: Seguiment i planificació econòmica; coordinació de la comptabilitat; control financer. Coordinador de programes: Supervisa amb els coordinadors/les de projectes el desenvolupament de projectes i programes. En alguns casos, el/la coordinador/a és el/la responsable de determinats projectes o programes. Responsable de desenvolupament estratègic: Emprèn i desenvolupa aquells projectes que considera potencialment estratègics per a l’entitat. Relacions institucionals a nivell tècnic: Col·labora amb entitats i administracions locals internacionals per al desenvolupament de projectes en comú.
Com a Referent Tècnic/a de la Junta i l’Assemblea de l’entitat
Desenvolupament de les línies de treball aprovades en assemblea, propostes de les línies d’acció i programes per tal que els òrgans de l’entitat els debatin i aprovin; i l’equip tècnic els executi. Contacte regular amb la Junta Directiva i preparació de les jornades i material de treball. Gestió i representació institucional, en l’àmbit institucional, local i internacional, per delegació de la Junta i l’Assemblea.

Experiència: Experiència en el món associatiu català i/o internacional. Es valorarà la pertinença en alguna de les entitats membres de la COCAT. En projectes de camps de treball internacionals, locals i/o projectes de voluntariat internacional. En gestió d’entitats i/o d’equips de treball.

Habilitats: Per a les relacions públiques. Capacitat de lideratge i la gestió d’equips. Resolució de situacions complicades.

Coneixements: Idiomes: És imprescindible un bon nivell de català oral i escrit; així com un nivell d’anglès suficient per a tenir reunions de treball amb entitats d’arreu. Es valorarà el domini d’altres idiomes. L’experiència requerida en gestió associativa implica coneixements de gestió d’entitats; es valoraran estudis relacionats amb aquesta àrea. L’experiència requerida en el món del voluntariat local o internacional implica coneixements sobre el teixit associatiu català i internacional, institucions i administracions relacionades, fonts de finançament. Domini d’aplicacions informàtiques bàsiques: processador de textos, full de càlcul, presentacions, comptabilitat, etc.

Condicions laborals: Es demana un compromís a la persona que assumeix el càrrec, central en l’entitat i, per tant, se li oferirà estabilitat laboral. Després d’un període de prova de 6 mesos es farà un contracte indefinit. L’escala salarial es fixarà en funció del conveni de lleure, i tindrà categoria de gerent La jornada laboral establerta és de 37,5 hores setmanals El càrrec implica una dedicació completa; durant alguns períodes se supera la jornada laboral establerta, que es recuperarà en hores-dies de descans en les temporades òptimes per al nivell de feina. El càrrec implica disponibilitat per a viatjar.

Incorporació: La incorporació al càrrec seria gradual entre finals de novembre i febrer, en el qual hi haurà un període establert de traspàs amb l’anterior coordinador general. Aquest procés es pactarà amb els candidats en funció de les necessitats mútues.

Més informació i CV + carta de presentació:
COCAT – Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya