Notícies i recursos

Coordinador/a en l’àmbit de l’educació no formal – Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit

Denominació del lloc de treball:  Coordinador en l’àmbit de l’educació no formal – Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Fundació Jaume Bofill i Ajuntament de Barcelona
Interessats: enviar currículum  vitae a   abans del 10 de febrer.

Tasques i Funcions:

 • Realització d’entrevistes als agents educatius
 • Organització de la consulta a les famílies
 • Dinamització de les sessions participatives
 • Generació i dinamització de xarxa en el sector de l’educació no formal i intensificació de les relacions entre agents. Impuls i promoció de projectes compartits entre agents educatius.
 • Seguiment dels projectes (projectes compartits, projectes d’obertura d’escoles, etc.).
 • Construcció d’itineraris educatius en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Recull de demandes formulades pels diversos agents d’educació no formal i formulació de propostes d’actuació.
 • Representació del sector en els espais d’interlocució institucional (plans comunitaris, plans d’entorn, etc.).

El Coordinador/a de l’àmbit de l’educació no formal treballa conjuntament amb el Tècnic d’educació del Districte de referència.

Data d’incorporació: immediata.

Requisits

 • Titulació de grau mig o superior en l’àmbit socioeducatiu (sociologia, pedagogia, educació social…)
 • Experiència en l’elaboració, gestió i coordinació de projectes comunitaris
 • Coneixement de l’àmbit de l’educació no formal destinat a infants i joves
 • Capacitat de dinamització de grups i coordinació de treball en xarxa
 • Capacitat d’autonomia i creativitat
 • Coneixements informàtics bàsics

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Descripció del projecte

Projecte d’investigació-acció participativa, que pretén construir un ús educatiu del temps (fora de l’horari lectiu) dels infants i adolescents de diversos barris de la ciutat de Barcelona, a partir del desenvolupament d’accions que, per un costat, parteixin i comptin amb la implicació dels agents educatius locals i, per l’altre, promoguin maneres de fer per part d’aquests, basades en compartir objectius, estratègies i recursos.

Objectius del projecte

 •  Promoure l’ús educatiu del temps dels infants en edat escolar.
 • Potenciar la coordinació i el treball en xarxa dels agents educatius (famílies, escola, entitats, etc.).
 • Fomentar la utilització més intensiva dels equipaments del barri.
 • Millorar l’oferta d’activitats fora de l’horari escolar, tot promovent projectes educatius integrats.

 
Promotors

 Fundació Jaume Bofill i Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Nous Usos del Temps).

 

Fases

 

 • Diagnòstic dels agents: Realització una primera aproximació a la realitat de l’educació no formal a les zones on es desenvolupa el projecte com a pas previ a la creació d’una “Xarxa Educativa de Barri”.  
 • Consulta als infants, adolescents i famílies: Organització d’una consulta a les famílies basada en la metodologia del Debat familiar.
 • Elaboració de propostes d’actuació : Disseny i execució del procés participatiu per definir propostes d’actuació
 • Disseny i implementació d’accions: Planificar accions en funció dels resultats de les fases prèvies de diagnòstic, elaboració de propostes consensuades entre els agents i implementació d’aquestes accions