Notícies i recursos

Convocatòria Animador/a Sociocultural a Mataró

Serveis socioculturals 1 plaça d’Animador sociocultural

Núm. referència: 20070327O26Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  27/03/2007 BOPB 74 Bases generals. Temari  
  27/03/2007 BOPB 74 Oferta pública  
  28/03/2007 DOGC 4851 Oferta pública  
  04/04/2007 DOGC 4856 Bases generals. Temari  
  08/12/2007 BOPB 294 Bases específiques. Convocatòria. Temari