Notícies i recursos

Es cerca tècnic/a per l'AcPpJ!

Oferta de treball a l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)

 
 
Descripció del lloc de treball
La persona contractada serà la responsable tècnica de tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, la comunicació, l’atenció al públic i la gestió interna de l’AcPpJ.
Tasques:

 • Dinamització i gestió dels serveis adreçats als socis i sòcies
 • Redacció i gestió de materials i eines per a la comunicació externa de l’entitat (butlletí, webs, xarxes socials, premsa…)
 • Gestió tècnica de l’entitat (pressupost, correu, convocatòries, etc.)
 • Identificació i disseny de projectes tant d’atenció directa al col·lectiu com d’incidència política, social i de participació.
 • Presentació dels projectes a les convocatòries de subvenció així com la seva posterior justificació tècnica i econòmica.
 • Seguiment tècnic i econòmic dels projectes de l’entitat.
 • Redacció de la Memòria i el Pla de Treball anuals.

Requisits:

 • Experiència demostrable en gestió associativa i de projectes
 • Titulació universitària o CFGS
 • Nivell C de català i nivell B1 d’anglès
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català
 • Domini de les eines informàtiques bàsiques (paquet Microsoft Office i Internet)
 • Coneixement d’eines de gestió de continguts web i xarxes socials

Es valorarà:

 • Formació en l’àmbit de la joventut
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Bona capacitat de treball i motivació
 • Saber treballar de manera autònoma
 • Experiència en projectes europeus i/o internacionals

Condicions:

 • Incorporació immediata
 • Lloc de treball a la seu de l’entitat: Calàbria 120, Barcelona
 • Horari: 20 hores setmanals de dilluns a divendres
 • Sou brut anual: 11.172,12€

Contacte:
Interessats/des, podeu enviar-nos el currículum vitae juntament amb la vostra carta de motivació a l’adreça electrònica  .
El termini de presentació de candidatures finalitza el 13/04/2018